HomeUncategorized

Happy valentines day 2017 in Marathi Malayalam

Like Tweet Pin it Share Share Email

Valentine’s day wishes 2017 in Marathi is one of the best events where we can celebrate around the world this day is especially legacy for the romantic couples where they can share the valentines day wishes and valentines day quotes.So many people have their own legacy while sharing the valentines day wishes some people might send the valentines day greeting some people might share the valentines day gifts.Based upon their interest they will share on the valentines day 2017.

valentines day wishes in marathi
valentines day wishes in Marathi -valentines day wishes in Malayalam

So many people are seeking the best valentines day wishes in Marathi and valentines day wishes in Bengali.So it might happen they don’t get this valentines day wishes so in this post I am gonna share the valentines day ideas for the people for the people who want to make their girl happy by sharing the valentines day quotes.We despite this year for the lovers where we can share the gifts images chocolate day and much more to our beloved one.

Happy valentines day messages wishes sms in Hindi:

valentines day wishes in marathi:

आता पुरे झालं रे तुझं
असं मला शब्दांनी छ्ळणं.
सलत नाही का तुला कधी
माझं तुझ्यासाठी निरंतर जळणं.

रात्र अशी बहरुन जाते
चांदण्यांचा सडा शिंपताना
स्वप्नातली तू आठवतेस; पहाटे
अंगणातला पारिजात वेचताना.

तुझी वाट बघून थकलेल्या,
डोळ्यांना आता निजवतो आहे.
तुझ्या माझ्या भेटीसाठी,
स्वप्नांचा गाव सजवतो आहे.

एकदा भर मला डोळ्यांत तुझ्या
आणि घे डोळे मिटुन
बघ कळतयं का तुला की,
तुझ्यासाठी इतके शब्द मी आणतो कुठुन !

 

Happy valentines day wishes in Malayalam-Happy Valentines day Quotes on malayalam:

नेहमी तुला विसरायचं ठरवुन
नेहमी तुला आठवत राहते
स्व:ताला कधी विसरता येतं का?
उमगुन मग स्वःतावर हसत राहते!

रात्री चंद्र असा सजला होता
तार्‍यांनी चिंब भिजला होता
बस्स, तुझ्या येण्याचा अवकाश
पाहुन तुला बिच्यार्‍याचा चेहरा पडला होता.

तु नसतेस तेव्हा,
चांदण्याही काळोखात
हरवलेल्या असतात.
चंद्राचं वेड नाही मला,
फक्त तु असावी शेजारी
जेव्हा तारे वाट चुकतात.

घेता जवळी तु मला,
पारिजात बरसत राहतो.
हळव्या क्षणांच्या कळ्या,
देहावर फुलवत राहतो!

Here I listed the best happy valentines day wishes in Marathi and happy new year quotes in Malayalam for the people who need to share.So many people want to share the valentines day wishes in Hindi so that we can have more fun on the people by sharing this valentines day quotes in Gujarati I will share the valentines day wishes in Tamil.So this valentines day may great for the valentines day wishes in Bengali.

 

Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge